Lachende Koning Willem Alexander met een aantal doedels in de foto.

Koning viert Koningsdag volgend jaar in Emmen

Koning Willem Alexander viert Koningsdag 2024 met zijn familie in Emmen. Burgemeester Eric van Oosterhout heeft samen met Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma de Koning uitgenodigd om zijn verjaardag in de gemeente Emmen te vieren. De koning heeft de uitnodiging geaccepteerd.

Regio onder de aandacht

“Wij willen tijdens het bezoek het beste van onszelf laten zien en hem graag kennis laten maken met de veelzijdigheid van onze stad, de dorpen en de wijken. Die kennismaking gebruiken we ook om de trots van de inwoners op gemeente en regio onder zijn aandacht te brengen”, zegt burgemeester Eric van Oosterhout.

Programma

De komende maanden wordt onderzocht welke locatie in Emmen het meest geschikt is voor het programma. De voorbereidingen voor het samenstellen van het programma op 27 april 2024 gaan direct beginnen. De gemeente denkt aan het verbinden van de geschiedenis van Emmen met het heden en de toekomstige ambities van de gemeente. “We willen laten zien hoe Naoberschap een belangrijke rol speelt in onze samenleving.

 

Belangrijke rol EOP

De burgemeester wil de belangrijke rol van de 35 EOP’s (Erkende Overleg Partners) laten zien. Zij zetten zich in de dorpen en wijken in voor de leefbaarheid. Andere thema’s die een plek kunnen krijgen in het programma zijn energietransitie, de hoogwaardige maakindustrie en de Greenwise Campus. Ook kan aandacht worden besteed aan de centrumfunctie die Emmen in de regio vervult en hoe de Nedersaksenlijn daaraan kan gaan bijdragen.

Rol van inwoners

Er is in het programma ruimte voor de toeristisch-recreatieve sector, sportverenigingen, kunst en cultuur en maatschappelijke organisaties. De gemeente nodigt inwoners ook actief uit om ideeën en suggesties aan te leveren.

Feest op Drentse schaal

De gemeente wil samen met de provincie een feest organiseren dat past bij de Drentse schaal. Zowel in omvang als qua kosten. “We hopen dat het bezoek van de koning een onvergetelijk feest wordt voor onze gemeente en de regio en bijdraagt aan de profilering van Emmen”, aldus de burgemeester.