Privacy en cookiebeleid

Privacyverklaring

Algemeen

Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook op een kloppende manier verwerkt en beveiligd. Bij de behandeling van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Beveiliging

Wij zetten ons in om de website te beveiligen tegen misbruik. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u onze website bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website laat u sommige gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect met u te maken hebben. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die direct door u worden opgegeven of waarvan bij aanmelding duidelijk is dat ze aan ons worden gegeven om te gebruiken.
Wij gebruiken de gekregen persoonsgegevens alleen voor de doelen waarvoor wij de gegevens van u hebben ontvangen.

Verstrekking andere organisaties of personen

Wij kunnen andere organisaties of personen om hulp vragen om namens ons persoonsgegevens in het systeem te zetten. Deze organisaties of personen worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers werken steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doel gebruiken. Wij hebben met deze organisaties en personen een verwerkersovereenkomsten gesloten. Het gaat om onze hosting provider en de leverancier van de website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Wilt u weten hoe lang uw gegevens bewaard worden, kijk dan in deze selectielijst van de Archiefwet.

Beveiliging

Wij beschermen uw gegevens zo goed mogelijk. De Functionaris Gegevensbescherming en de Privacybeheerder BRP van de gemeente Emmen controleren dat medewerkers van de gemeente goed omgaan met de persoonsgegevens. Zij vertellen en adviseren de medewerkers ook hoe zij de regels moet uitvoeren.

Soms moeten wij eerst aan u doorgeven of toestemming vragen of de gemeente uw persoonsgegevens mag gebruiken. De gemeente heeft ook beveiligingsmaatregelen- en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens versleuteld en zijn er toegangscontroles op computersystemen. Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens en moeten de gegevens geheimhouden.

Cookieverklaring

Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een cookieverklaring vastgelegd.

Websites of diensten van andere organisaties of personen

Deze tekst geldt niet voor websites of diensten van andere organisaties of personen die door middel van links aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet verzekeren dat deze organisaties of personen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, voordat u de websites of diensten van deze organisaties of personen gaat gebruiken.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over het bekijken en wijzigen van (of verwijderen van) uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

  • Het recht om inzage van en rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, en het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
  • Het recht om uw gegevens niet meer te gebruiken.
  • Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
  • Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevensdoor ons.

Wijzingen

Wij mogen deze privacyverklaring op elk moment aanpassen. Bekijk daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u de laatste versie heeft gelezen.

Cookieverklaring

Algemeen

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. En met de analytische cookies kunnen wij de website verbeteren. Onze cookies slaan niet op wie u bent of wat uw e-mailadres is. Wij kunnen met deze cookies geen computer of persoon herkennen en wij verzamelen geen persoonlijke gegevens.

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer informatie over de cookiewet.

Toestemming

Voor functionele cookies en voor analytische cookies vragen wij geen toestemming. Voor alle andere cookies vragen wij u toestemming voordat wij deze plaatsen.

Cookies voor het tonen van video’s

Onze website bevat YouTube video’s. Bij het afspelen ervan kan YouTube cookies op uw computer plaatsen. Om de website te laten werken is het niet mogelijk deze cookies te weigeren. Wij willen u wijzen op het gebruik van Youtube. YouTube maakt gebruik van trackingcookies. Daarvoor heeft YouTube haar eigen voorwaarden. Hiervoor sturen wij u door naar het cookie- en privacy statement van YouTube. Daarnaast kan een video advertenties bevatten. De website die de advertentie laat zien kan zelf ook cookies plaatsen. Deze cookies bevatten informatie waarmee bijvoorbeeld YouTube u als bezoeker zou kunnen identificeren.

Cookies weigeren

In uw internetbrowser (bijvoorbeeld Edge, Chrome, Firefox of Safari) kunt u instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daar kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen.

Wijzingen

Wij mogen deze cookieverklaring op elk moment aanpassen. Bekijk daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u de laatste versie heeft gelezen.