Doedels van dieren, kroontjes, bloemen, fiets, hunebedden in het blauw.

Ondernemers

Zaterdag 27 april wordt de nationale viering van Koningsdag in Emmen gehouden. De koning en zijn familie maken een mooie wandeling door het centrum. Iedereen is welkom, het wordt een mooi feest voor iedereen. Daarvoor zijn veel maatregelen nodig.

Heb je een winkel of zaak vlak bij de wandelroute? Dan kan het zijn dat jouw winkel of zaak een paar dagen minder goed bereikbaar is vanwege alle voorbereidingen. Natuurlijk blijven alle straten bereikbaar voor de hulpdiensten (brandweer en ambulance). Op deze pagina houden wij je op de hoogte wat dit voor jou betekent.

Informatieavond

Heb jij als ondernemer vragen over Koningsdag? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op dinsdag 2 april 2024 van 16.30 – 19:30 uur in het Bruggebouw in het gemeentehuis van Emmen. Heb je de brief niet goed ontvangen, dan vind je de brief hieronder.

Brief Koningsdag route

Vraag en antwoord

Deze lijst met vragen en antwoorden wordt steeds bijgewerkt. Staat je vraag hier niet bij? Mail dan naar koningsdag@emmen.nl of kom naar de inloopbijeenkomst op 2 april.

Alle informatie over het koningsdaglogo en de huisstijl vind je op de pagina huisstijl.

Alleen als je een vergund terras hebt, mag je een terras opstellen. Voor Koningsdag bepalen we per locatie of bestaande terrassen op het evenemententerrein en de directe omgeving geplaatst kunnen worden. Ondernemers ontvangen hier later bericht over. De eigenaar van het terras is verplicht om losse objecten te verwijderen in het kader van openbare orde of veiligheid, een calamiteit of om andere redenen. Denk bijvoorbeeld aan afval- of bloembakken, windschermen of (terras)meubilair.

Nee, dat mag niet.

Nee, dat mag niet.

Dat is nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten, is dat te lezen op deze pagina. Ondernemers ontvangen hier later bericht over.  

Nee, dat mag niet.

Op het evenemententerrein is dat niet toegestaan.  

Nee, dat mag niet. 

Dat mag. Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan het aantal mensen dat voor een raam of op een balkon kan staan.

De Koning en zijn familie proberen zoveel mogelijk mensen langs de route te ontmoeten. Ergens naar binnen gaan kost te veel tijd. Zij blijven op de route. 

Je mag zelf besluiten om niet te openen. Winkels mogen gewoon open zolang dit veilig kan.

Hoe dichter je pand langs de route staat, hoe langer er maatregelen voor jouw straat gelden. Het is nu nog niet duidelijk welke straten afgesloten worden of waar een parkeerverbod geldt. Ondernemers en omwonenden ontvangen hierover eind maart een brief met informatie. Op 2 april is er ook een inloopbijeenkomst voor omwonenden en ondernemers. Dan kunnen wij je hier meer over vertellen. Je leest de informatie dan ook op deze pagina. Natuurlijk blijft je pand bereikbaar voor de hulpdiensten. 

Hoe dichter je pand langs de route staat, hoe langer er maatregelen voor jouw straat gelden. Het is nu nog niet duidelijk welke straten afgesloten worden of waar een parkeerverbod geldt. Ondernemers en omwonenden ontvangen hierover eind maart een brief met informatie. Op 2 april is er ook een inloopbijeenkomst voor omwonenden en ondernemers. Dan kunnen wij je hier meer over vertellen. Je leest de informatie dan ook op deze pagina. Natuurlijk blijft je pand bereikbaar voor de hulpdiensten. 

De Koning en zijn familie wandelen de route van 11.00 tot 13.00 uur. De beperkende maatregelen gelden in principe tot 14.00 uur. Daarna bouwen we de beperkende maatregelen zo snel mogelijk af. We weten nog niet precies wanneer dat klaar is.  

We maken met inwoners en ondernemers een programma voor het centrum. Het programma is nu nog niet bekend. Heb je ideeën over een leuke invulling voor het weekend van Koningsdag (buiten het bezoek van de Koning), meld deze dan bij de ondernemersvereniging. 

Dat is nog niet bekend. Ondernemers ontvangen hier later bericht over. 

We maken een pakketje (toolkit) met het logo en de regels over het gebruik ervan op deze website. Op dit moment is dit pakketje nog niet klaar.  

Winkels mogen op zaterdag 27 april gewoon open zolang dit veilig kan.

Bewoners en bezoekers in de omgeving van de route worden niet gescreend. De politie controleert van sommige panden wel de gegevens, zoals wie er in een pand wonen. 

Personeel van winkeliers en ondernemers in de omgeving van de route worden niet gescreend. De politie controleert van sommige panden wel de gegevens, zoals wie er in een pand wonen.