Disclaimer

Als de gemeente je idee voor Koningsdag 2024 overneemt, wordt dit idee vanaf dan van de gemeente Emmen. Voor het uitvoeren van het idee heeft de gemeente géén toestemming nodig van de indiener. De indiener van het idee heeft geen recht op een vergoeding. De gemeente is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade, die de indiener van het idee of de door hem ingeschakelde hulppersonen en/of derden hebben geleden, als gevolg van het niet of (in gewijzigde vorm) overnemen van het idee. Wanneer de gemeente het idee gebruikt, is de gemeente niet verplicht om de indiener op de hoogte te brengen. De gemeente kan altijd besluiten om een idee (toch) niet te gebruiken of het idee in een andere vorm te gebruiken. De gemeente is niet verplicht om het idee samen met de indiener uit te voeren.