Disclaimer

Als de gemeente jouw doedel voor Koningsdag 2024 overneemt, wordt deze doedel vanaf dan van de gemeente Emmen. Voor het overnemen van de doedel heeft de gemeente géén toestemming nodig van de indiener. De indiener van de doedel heeft geen recht op een vergoeding. De gemeente is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade, die de indiener van de doedel of de door hem ingeschakelde hulppersonen en/of derden hebben geleden, als gevolg van het niet of (in gewijzigde vorm) overnemen van de doedel. Wanneer de gemeente de doedel gebruikt, is de gemeente niet verplicht om de indiener op de hoogte te brengen. De gemeente kan altijd besluiten om de doedel (toch) niet te gebruiken of de doedel in een andere vorm te gebruiken.

Logo

Het logo van de gemeente Emmen en het logo van Koningsdag Emmen 27.04.2024 hebben beide auteursrechtelijke bescherming. Het gebruik zonder toestemming van het gemeentelijke logo of het logo Koningsdag Emmen 27.04.2024, of een gedeelte van deze logo’s, is niet toegestaan.